Tevredenheidsonderzoek – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Tevredenheidsonderzoek

Meting patiënttevredenheid (Qualiview)

Medio 2017 hebben wij een start gemaakt met het continu meten van patiënttevredenheid. Wij zijn namelijk benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijken en onze medewerkers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg (www.qualiview.nl) en is volledig anoniem. Uiteraard hebben wij hiervoor wel uw expliciete toestemming nodig. Om die reden kunt u van de huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner een formulier uitgereikt krijgen, waarmee u toestemming kunt geven voor het gebruik van uw emailadres. Het toestemmingsformulier is ook hier op te vragen.

Na een contact met de praktijk (telefonisch, consult of visite) kan u per email worden gevraagd om deelname aan dit onderzoek. Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als huisartsenpraktijken komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Bekijk hier de flyer van Qualizorg met meer informatie.

Met het continu meten van de patiënttevredenheid kunnen we onze kwaliteit monitoren en bijsturen waar nodig.

Andere vormen van tevredenheidonderzoek

Naast de huisartsen laten ook de fysiotherapeuten de meting van patiënttevredenheid uitvoeren door Qualiview.

De praktijkondersteuners en de diëtiste van het gezondheidscentrum hebben in 2017 een aantal malen een zogenoemde Prisma-cursus gegeven. Aan de deelnemers van deze cursus is door middel van een vragenlijst de mate van tevredenheid gemeten. Het gemiddelde rapportcijfer is uitgekomen op een 7,7 (n=27).