Samenwerking in de wijk – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Samenwerking in de wijk

De Stichting Gezondheidscentra De Bilt werkt intensief samen met andere hulpverleners in de wijk. Met als doel wijkbewoners voorzieningen en ondersteuning te bieden waardoor zij zolang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Binnen de samenwerking zijn ondermeer de Gemeente, het Sociaal team De Bilt, de thuiszorgorganisaties De Bilthuysen en Vitras, het welzijn en andere relevante partijen betrokken.

De praktijkverpleegkundigen ouderen werken nauw samen met het sociaal team De Bilt en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg van Vitras en De Bilthuysen. De huisartsen van het Gezondheidscentrum hebben een samenwerkingsovereenkomst met De Bilthuysen en Vitras afgesloten waardoor de praktijkverpleegkundigen van de huisartsen en de wijkverpleegkundigen als één team opereren: “Thuiszorg-teams De Bilt”.