Meekijkconsult specialist UMC – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Meekijkconsult specialist UMC

Elke zes weken doen  een orthopeed, een internist, en (minder frequent) een oogarts van het UMC Utrecht een adviesspreekuur in het Gezondheidscentrum De Bilt. Hier kunt u, als patiënt, samen met uw huisarts uw vragen aan een specialist voorleggen. Voor u is het dicht bij huis en kan het prettig zijn dat de huisarts aanwezig is, bijvoorbeeld om uw voorgeschiedenis te vertellen. De specialist en de huisarts hopen bovendien door dit gezamenlijke spreekuur van elkaar te leren.

De specialist onderzoekt u. De huisarts en de specialist bespreken dan de bevindingen. U krijgt het advies vervolgens van uw huisarts of van de huisarts en de specialist samen.

Uw huisarts blijft uw hoofdbehandelaar en bij vragen kunt u bij haar of hem nadere uitleg krijgen.

U kunt een afspraak maken voor het meekijkconsult na overleg met uw huisarts.