Sociaal Team De Bilt en Steunpunt Mantelzorg – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Sociaal Team De Bilt en Steunpunt Mantelzorg

MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van bewoners, geven  advies en informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Alle activiteiten zijn er op gericht dat mensen zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven.

De gezondheidscentra De Bilt werken structureel samen met MENS De Bilt in de wijk. Met als doel wijkbewoners voorzieningen en ondersteuning te bieden waardoor zij zolang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Binnen de samenwerking zijn  onder meer de gemeente, thuiszorgorganisaties, welzijn e andere relevante partijen betrokken.

Het sociaal team www.mensdebilt.nl/sociaalteam en het steunpunt mantelzorg www.mensdebilt.nl/mantelzorgers zijn gevestigd in het gezondheidscentrum De Bilt.