Bestuur – Stichting Gezondheidscentra De Bilt – DE BILT
Stichting Gezondheidscentra De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentra De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen. Lees hier meer over ons

Bestuur

De stichting Gezondheidscentra De Bilt heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht:

Raad van Bestuur:

  • Drs. A.C.H. Valkenburg (voorzitter);en
  • Drs. W. Bouman, directeur bedrijfsvoering

Raad van Toezicht:

  • Prof. dr. G. H. Blijham (voorzitter);
  • Drs H. E. van Helsdingen; en
  • Prof. dr. M. J. Schuurmans

U kunt de raad van bestuur en de raad van toezicht bereiken via onze locatie Henrica van Erpweg 2.

Geert H. Blijham was tot en met 2008 voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, vice-decaan en hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde geneeskunde in Groningen (1971) alwaar hij in 1975 ook de doctorstitel behaalde. Van1975 tot 1992 was hij werkzaam bij de in 1974 opgerichte Medische Faculteit Maastricht waar hij verschillende functies vervulde waaronder lid van de faculteitsraad en het faculteitsbestuur. In deze periode specialiseerde hij zich tevens tot internist na een opleiding in Houston, Texas, tot medisch oncoloog. In dat laatste vak werd hij in 1987 hoogleraar.

Marieke Schuurmans is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de verplegingswetenschap. Haar leerstoel zit binnen de faculteit Geneeskunde in het UMC Utrecht. Zij vervulde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg binnen de geriatrie en de ontwikkeling van de advanced nursing practice in het UMC Utrecht en daarbuiten. Zij publiceert regelmatig over aspecten van de zorg voor ouderen.

Hans Erik van Helsdingen is econoom, heeft gewerkt als beleidsmedewerker bij de voormalige ziekenfondsraad op de afdeling eerstelijnssamenwerkingsverbanden. Daarna is hij jaren directeur geweest van de Utrechtse huisartsenvereniging. Inmiddels heeft hij een eigen adviesbureau,  H.E. van Helsdingen Advies & Implementatie.

Toosje Valkenburg werkt vanaf 2000 als huisarts in De Bilt nadat ze in 1999 bij haar voorganger Raf Hirsch de huisartsopleiding heeft afgerond. Nu is ze naast huisarts ook hospice arts en medische directeur in academisch hospice Demeter in De Bilt en voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Gezondheidscentra De Bilt.

Wim Bouman heeft ruim 25 jaar gewerkt in het welzijnswerk o.a. als directeur bestuurder in Amstelveen en als directeur bedrijfsvoering in Amsterdam. In 2016 heeft hij de overstap gemaakt naar Stichting Gezondheidscentra De Bilt en sinds 1 december 2017 is hij aangesteld als directeur bedrijfsvoering. Als nevenfunctie is hij lid van de erkenningscommissie Effectieve sociale interventies bij Movisie.