POH-Jeugd – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

POH-Jeugd

Nieuw: de praktijkondersteuner Jeugd

Gezondheidscentrum De Bilt heeft sinds april een praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd). Bij allerlei opvoed- en opgroeivragen kan de huisarts jongeren en ouders nu verwijzen naar deze gespecialiseerde medewerker. Ook in andere Biltse huisartsenpraktijken zal dat mogelijk worden. Wat een praktijkondersteuner Jeugd doet? Lees er hier meer over.

Moeilijk gedrag, slaapproblemen, somberheid of veel en vaak hoofd- of buikpijn. Dat zijn voorbeelden van klachten die kinderen en jongeren kunnen hebben. U kunt daar met uw huisarts over praten. Maar als meer tijd en begeleiding nodig is, dan is er nu de praktijkondersteuner Jeugd, voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Deze gespecialiseerde hulpverlener zet eerst samen op een rij wat er aan de hand is. Daarna komen oorzaken en oplossingen aan bod. Soms blijkt een frisse blik op de zaak al te helpen.

Praktische aanpak

Een probleem kan veel invloed hebben op het gezin. Toch kan een kleine verandering soms al veel goed doen. De praktijkondersteuner Jeugd heeft een praktische aanpak, in kleine stappen en met concrete tips. Soms is een enkel gesprek genoeg, vaak worden meer afspraken gepland. De eigen huisarts blijft ook op de hoogte. Deze nieuwe praktijkondersteuning komt niet in de plaats van de ‘officiële’ jeugdzorg. Als dat nodig is, verwijst de praktijkondersteuner Jeugd door naar geschikte jeugdhulpverlening buiten de huisartsenpraktijk.

Goede ervaringen

De praktijkondersteuners Jeugd zijn ervaren professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (MENS De Bilt). Gemeente De Bilt maakt deze zorgverlening financieel mogelijk, in andere gemeenten is al langer ervaring opgedaan. Jeugd en ouders blijken er daar tevreden over en er blijken minder verwijzingen nodig naar ‘zwaardere’ jeugdzorg.