Organisatie en Infrastructuur – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Organisatie en Infrastructuur

Uw huisarts doet het niet alleen – nieuwe vorm van samenwerking

Uw huisarts weet: samenwerking met andere zorgverleners is belangrijk. Met de fysiotherapeut, welzijnswerk, diëtist en apotheek bijvoorbeeld. Om in onze hele gemeente die samenwerking te ondersteunen is er nu de Stichting O & I De Bilt. Lees wat u daarvan merkt.
Onderlinge samenwerking, dat gebeurt al veel langer tussen zorgverleners. Maar het kan meer, en misschien anders en beter. Om dat in onze hele gemeente te stimuleren is afgelopen voorjaar een nieuwe stichting opgericht: Stichting Organisatie en Infrastructuur Eerstelijnsgezondheidszorg Gemeente De Bilt. Afgekort: O & I. “Want we hebben elkaar nodig, voor de juiste zorg aan onze patiënten”, stelt Wim Bouman, een van de twee bestuursleden van O & I. Voorbeelden van succes zijn er al.

Welzijn ‘op recept’
Zo is de werkwijze ‘Welzijn op recept’ ingevoerd. Bouman licht toe: “Soms zijn lichamelijke klachten niet het echte probleem, maar is dat bijvoorbeeld eenzaamheid. Huisartsen zijn daar door de jaren heen beter op gaan letten. ‘Welzijn op recept’ maakt het nu gemakkelijker om de patiënt naar geschikte hulpverlening te helpen, door een handig formulier met verwijscontacten. Dat kan ook een wandelgroep zijn.”

Gemeentebreed

Huisartsen Kirsten de Leeuw (l) en Toosje Valkenburg (r)

Kirsten de Leeuw, huisarts in Bilthoven, is nieuw als bestuurslid bij Stichting O & I. Ze volgt Toosje Valkenburg op die veel voorbereidend werk verzette. De Leeuw: “Gezondheidscentrum De Bilt nam altijd al initiatieven voor samenwerking, vooral voor dorp De Bilt en Bilthoven. Maar nu is het gemeentebreed. We hebben alle deelnemers bij elkaar nu, vertegenwoordigers van elk soort zorg.  Met deze groep bespreken we: waar is behoefte aan, wat gaat nog niet goed? We kijken ook: is er ergens anders al iets voor bedacht?”

Praktische jeugdzorg
De Leeuw: “Jeugdzorg bijvoorbeeld, daar zijn te lange wachtlijsten voor. In andere plaatsen bleken speciale ‘praktijkondersteuners Jeugd’ te werken, binnen de huisartsenpraktijk. Ze geven praktische hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Dat bevalt heel goed en vaak is verdere verwijzing niet meer nodig. Dat is nu ook in onze gemeente gestart, samen met welzijnsorganisatie MENS De Bilt. Eerst in Gezondheidscentrum De Bilt en drie andere huisartspraktijken zullen volgen.”

Creatieve oplossingen
Binnen O & I wordt gezocht naar nieuwe, creatieve oplossingen. Voor personeelstekort, de hoge kosten van de zorg, voor meer preventie. De Leeuw: “Deze nieuwe stichting helpt ons elkaar gemakkelijker te vinden, en niet elk apart het wiel uit te vinden. We leren ook beter wat iedereen doet. Stel, als fysiotherapeut maak je je na een huisbezoek zorgen over hoe je het huishouden aantrof, bij wie kun je dan het beste terecht?” Bouman: “Met O & I brengen we vraag en antwoord bij elkaar, voor de best mogelijke zorg.”