Actieweek huisartsen – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Actieweek huisartsen

Actie voor voortbestaan huisartsenzorg

We hebben het lang volgehouden, als huisartsen en praktijkmedewerkers, maar de grens is bereikt. Daarom was er op 1 juli een landelijke protestactie op het Malieveld in Den Haag. Waarom? Omdat de huisartsenzorg bijna omvalt, daarvoor is dringend aandacht nodig. We hebben de minister om concrete stappen gevraagd. Graag vertellen we u wat er speelt.

Binnen de zorg heeft de huisartsenpraktijk een bijzondere plek. Iedereen kan er terecht met elke lichamelijke of psychische klacht. Snel en dicht bij huis, voor een behandeling of als belangrijke schakel voor een goede doorverwijzing. Maar onze dienstverlening is in gevaar. Want het aantal vragen en taken is zo gegroeid dat de werkdruk veel te hoog is geworden. Zowel voor de praktijk met spreekuren overdag als voor de huisartsenpost buiten kantoortijd. Gevolgen: te weinig tijd voor patiënten, overbelasting en uitval, en ook: steeds minder animo voor het beroep.

Actieweek

Om de huisartsenzorg te laten bestaan, moet het dus snel anders. Daarom organiseerden de landelijke huisartsenverenigingen een actieweek die eindigde op vrijdag 1 juli met een manifestatie op het Malieveld. We vroegen zo aandacht voor dit dringende probleem en voor wat er nodig is voor snelle en blijvende verbetering.

Oorzaak hoge werkdruk
Een van de oorzaken van de hoge werkdruk zijn knelpunten op andere plekken in de gezondheidszorg. Zoals de uitgestelde operaties in ziekenhuizen en de lange wachtlijst voor psychologische hulp. Die maken dat huisartsen hun patiënten veel langer en ook intensiever begeleiden dan voorheen. Ook door te weinig personeel in thuiszorg en ouderenzorg komen veel meer hulpvragen uit nood bij de huisarts terecht.

Daarnaast worden huisartsenposten, bedoeld voor spoedhulp, te veel gebruikt als gewone huisartspraktijk. Dat belast de huisartsen extra, want zij verzorgen deze avond-, nacht- en weekenddiensten naast hun gewone uren. De grens is nu bereikt of eigenlijk overschreden. Om de huisartsenzorg te redden, zullen huisartsen – hoe graag we ook willen helpen – nee moeten zeggen tegen taken en hulpvragen die ergens anders horen.

Juist nu aandacht
De regering maakt op dit moment voor de komende jaren nieuwe plannen. Daarom voerden de huisartsenverenigingen juist nu actie, voor concrete oplossingen op korte en op lange termijn. Daarbij horen ook afspraken over de andere zorg. Want bij een verwijzing moeten patiënt en huisarts weer kunnen rekenen op goede en tijdige vervolgzorg door een gespecialiseerde hulpverlener of ziekenhuis. We hopen op snelle maatregelen, in het belang van ons allemaal.