Patiënttevredenheidsonderzoek – Stichting Gezondheidscentra De Bilt – DE BILT
Stichting Gezondheidscentra De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentra De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen. Lees hier meer over ons

Patiënttevredenheidsonderzoek

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

U kunt bij de doktersassistenten een toestemmingsformulier opvragen. Indien u het strookje onderaan dit formulier invult en inlevert, ontvangt u een e-mail van Qualiview (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt tussen de 5 tot 15 minuten. De vragen gaan onder andere over onze communicatie, bejegening en zorg op maat door de huisarts en andere zorgverleners, toegankelijkheid van de praktijk en vragen over de assistentie in de praktijk. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren!

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:

  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezicht­houders;
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

 Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg B.V. verzorgt het onderzoek, met behulp van Qualiview, en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de geldende wet- en regelgeving (o.a. de Algemene Veror­de­ning Gegevensbescherming – AVG). Wij als huisartsenpraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Welke gegevens zijn nodig?

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat daaarbij om:

  • Voorna(a)m(en), Tussenvoegsels, Achternaam;
  • Adres / Postcode / Woonplaats;
  • Geboortedatum / geslacht;
  • Type consult (consult, telefonisch consult, email consult of visite);
  • Diagnosecode, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer, toestemming voor e-mail, SMS en/of post en e-mailadres.

Uw toestemming

Door ondertekening van het strookje onderaan het aanmeldingsformulier verleent u onze huisartspraktijken toestemming om vermelde gegevens aan Qualiview te sturen. Ook verleent u Qualiview, namens Qualizorg B.V., toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.