Actie voor bereikbaarheid Gezondheidscentrum voor minder validen – Stichting Gezondheidscentra De Bilt – DE BILT
Stichting Gezondheidscentra De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentra De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen. Lees hier meer over ons

Actie voor bereikbaarheid Gezondheidscentrum voor minder validen

Het Gezondheidscentrum De Bilt is voor minder validen, die niet met de auto komen, lastig te bereiken. Er ontbreekt een voetpad aan de noordzijde van de Henrica van Erpweg zodat mensen die slecht ter been zijn of een rollator gebruiken en  vanuit de Hessenweg of de St. Laurensweg naar het centrum lopen, het gebouw niet makkelijk kunnen bereiken. Nu moeten die mensen of een aantal maal oversteken of via de autoweg naar het centrum komen.

De Wmo adviesraad en de Gehandicaptenraad hebben samen met het Gezondheidscentrum een advies hierover aan de gemeente uitgebracht. De gemeente onderschrijft wel de aanbevelingen van het advies, maar kan pas tot uitvoering over gaan als de herinrichting van het gehele woongebied wordt gepland en uitgevoerd. Dat gaat natuurlijk heel lang duren. Het gezondheidscentrum zou ook graag de parkeerplaats van het centrum willen herinrichten waardoor het voor voetgangers, fietsers en minder validen veiliger wordt. Maar dat kan niet eerder dan dat er een goed voetpad is aangelegd.

Wij vragen u daarom om ons te helpen om de procedure bij de gemeente vlot te trekken.

In november 2016 heeft de gemeenteraad een motie “toegankelijkheid openbare ruimte” aangenomen. Daarin staat dat, op basis van het aantal meldingen, een meerjarenplan zal worden opgesteld om de knelpunten in de toegankelijkheid te verhelpen. Daarmee wordt dan rekening gehouden met de planning van de gemeentelijke werkzaamheden.

Aan u de vraag of u, als u (terechte) kritiek heeft op de toegankelijkheid van het Gezondheidscentrum dat te melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.

Dat kan via de website van de gemeente (met behulp van digid) of telefonisch tijdens kantooruren op telefoonnummer (030) 228 94 11.